DRUGA LIGA FBiH
 Mesud Peljto Peljto Mesud 1958 VSS Prva kategorija 061/107-995
 Imamović Izet  Imamović Izet  1961  VSS  Prva kategorija  063/147-562
 Imamović Edin Imamović Edin 1972 SSS Druga kategorija 061/255-971
 Tičić Ensar Tićić Ensar 1979 VSS Treća kategorija 061/841-845