Aleja Lipa 53 / prizemlje 71000 Sarajevo

Kontakt telefon:

+ 387 33 650 170

web: ufsiks.sarajevo@gmail.com

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Mesud Peljto
Kontakt telefon
061/107-995

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ibrahim Hasanbegović

Kontakt telefon
061/183-555

SEKRETAR UDRUŽENJA

Admir Šehović
Kontakt telefon
061/529-555