Obavještenje
U TOKU SU POSLJEDNJI ROKOVI ZA UPLATU ČLANARINE ZA 2017. GODINU!!!

Kontakt

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 7A

71000 Sarajevo

Kontakt telefon:

+ 387 33 650 170

web: ufsiks.sarajevo@gmail.com

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Sead Kulović
Kontakt telefon
061/132-142

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ibrahim Hasanbegović

Kontakt telefon
061/183-555

SEKRETAR UDRUŽENJA

Admir Šehović
Kontakt telefon
061/529-555

 

Odgovori