Obavještenje
U TOKU JE UPLATA ČLANARINE ZA 2018. GODINU NA RAČUN UDRUŽENJA: UniCredit Bank – 3389002208816207

Izvještajna skupština za 2016. godinu

skupstina 2016 g skupstina 2016 f skupstina 2016 e skupstina 2016 d skupstina 2016 c skupstina 2016 b skupstina 2016 a skupstina 2016