Obavještenje
U TOKU JE UPLATA ČLANARINE ZA 2018. GODINU NA RAČUN UDRUŽENJA: UniCredit Bank – 3389002208816207

Omladinska liga (suci)

OMLADINSKA LIGA
Omerbašić Sanin 1995 Student Kantonalni 062/421-116
  Mašnić Alen 2000 SSS Kantonalni 062/441-401
  Baždar Dženis 2000 SSS Kantonalni 061/160-153
  Čorbo Kemal 1998 SSS Kantonalni 064/412-8808
  Arapović Bakir 1998 SSS Kantonalni 062/711-411
  Hubijar Adil 2000 SSS Kantonalni 060/302-1005
  Smajović Asim 1996 Student Pripravnik 061/958-526
  Rebić Alen 1996 Student Pripravnik 066/172-712
  Rogo Benjamin 1999 SSS Pripravnik 061/049-729
  Česko Adis 1999 SSS Pripravnik 062/692-223
Kapo Amar 1998 Student Pripravnik 062/529-579
  Džeko Eldin 1999 Student Pripravnik 060/310-7017
  Rahmanović Sanin 1998 SSS Pripravnik 062/551-717
  Hromo Adelisa 2000 SSS Pripravnik 062/037-306
Porobić Nađa 2002 SSS Pripravnik 062/564-546
  Isen Ena 2000 SSS Pripravnik 062/694-250
  Peštek Jasmin 2000 SSS Pripravnik 061/678-104
  Hromo Amer 1996 SSS Pripravnik 062/624-630
Osmanović Faris 1999 SSS Pripravnik 062/865-337
Milić Imad 2000 SSS Pripravnik 062/711-211
Mujezin Armin 2000 SSS Pripravnik 061/317-078
Muhić Ismar 2000 SSS Pripravnik 062/972-756
Karabeg Rej 2001 SSS Pripravnik 062/777-774
Bećirbašić Ammar 1997 SSS Pripravnik 062/315-162
Nezirević Faris 1997 SSS Pripravnik 062/576-399
  Kuburović Semir 1999 SSS Pripravnik 061/033-995

Odgovori