Obavještenje
U TOKU SU POSLJEDNJI ROKOVI ZA UPLATU ČLANARINE ZA 2017. GODINU!!!

Druga liga FBIH Centar (suci)

DRUGA   LIGA FBIH
A
 Nikšić Haris Nikšić Haris 1985 SSS Savezni 060/324-9987
 Deni Ćatibović Ćatibović Deni 1991 Student Savezni 061/565-701
 Malkić Adnan Malkić Adnan 1991 Student Entitetski 062/183-595
 Merdanović Adnan Merdanović Adnan 1995 Student Entitetski 062/523-364
 Fuad Jesenković Jesenković Fuad 1993 Student Entitetski 062/190-031
 Deljković Benjamin Deljković Benjamin 1991 Student Entitetski 061/303-562
 Nihad Ljajić Ljajić Nihad 1995 Student Entitetski 061/861-824
 Parla Eldar Parla Eldar 1992 Student Entitetski 061/683-145
B
 Gluho Alen Gluho Alen 1986 VSS Savezni 063/575-274
 Alen Beganović Beganović Alen 1991 Student Entitetski 061/493-484
 Zukić Anis Zukić Anis 1985 SSS Savezni 061/700-794
 Ljuca Haris Ljuca Haris  1989  Student Entitetski 063/009-939
 Edis Trklja Trklja Edis 1994 SSS Entitetski 061/357-065
 Avdić Haris Avdić Haris 1996 SSS Entitetski 062/945-385

Odgovori