A LISTA

Ćatibović Deni

Ćatibović Deni

Rang: Savezni Godište: 1991 Kontakt: 061/565-701 Stručna Sprema: VSS

Alić Ajdin

Alić Ajdin

Rang: Entitetski Godište: 1995 Kontakt: 061/854-500 Stručna Sprema: VSS

Malkić Adnan

Malkić Adnan

Rang: Entitetski Godište: 1991 Kontakt: 062/183-595 Stručna Sprema: VSS

Merdanović Adnan

Merdanović Adnan

Rang: Entitetski Godište: 1995 Kontakt: 062/523-364 SS: Student

Hadžović Ermin

Hadžović Ermin

Rang: Entitetski Godište: 1994 Kontakt:060/320-7379 SS: Student

Ljajić Nihad

Ljajić Nihad

Rang: Entitetski Godište: 1995 Kontakt: 061/861-824 Stručna Sprema: VSS

Kordić Muamer

Kordić Muamer

Rang: Entitetski Godište: 1993 Kontakt: 062/476-523 SS: Student

Parla Eldar

Parla Eldar

Rang: Savezni

Godište: 1992 Kontakt: 061/683-145 Stručna Sprema: VSS

Omerhodžić Emir

Omerhodžić Emir

Rang: Entitetski Godina rođenja: 1995 Kontakt: 061/543-968 SS: Student

Heljić Senad

Heljić Senad

Rang: Entitetski Godište: 1996 Kontakt: 062/877-776 Stručna Sprema: VSS

Karović Alden

Karović Alden

Rang: Entitetski Godište: 1996 Kontakt: 061 083 170 SS: Student


B LISTA

Gluho Alen

Gluho Alen

Rang: Savezni Godište: 1986 Kontakt: 063/575-274 Stručna Sprema: VSS

Omerbegović Amel

Omerbegović Amel

Rang: Entitetski

Godište: 1993 Kontakt: 062/856-140 SS: Student

Beganović Alen

Beganović Alen

Rang: Entitetski Godište: 1991 Kontakt: 061/493-484 SS: Student

Zukić Anis

Zukić Anis

Rang: Savezni Godište: 1985 Kontakt: 061/700-794 Stručna Sprema: SSS

Trklja Edis

Trklja Edis

Rang: Entitetski Godište: 1994 Kontakt: 061/357-065 Stručna Sprema: SSS

Avdić Haris

Avdić Haris

Rang: Entitetski Godište: 1996 Kontakt: 062/945-385 Stručna Sprema: VSS