Obavještenje
U TOKU JE UPLATA ČLANARINE ZA 2018. GODINU NA RAČUN UDRUŽENJA: UniCredit Bank – 3389002208816207

Druga liga FBIH Centar (suci)

DRUGA LIGA FBIH
A
Ćatibović Deni 1991 Student Savezni 061/565-701
  Alic Ajdin 1995 Student Entitetski 061/854-500
  Malkić Adnan 1991 Student Entitetski 062/183-595
  Merdanović Adnan 1995 Student Entitetski 062/523-364
  Hadžović Ermin 1994 Student Entitetski 060/320-7379
  Deljković Benjamin 1991 Student Savezni 061/303-562
  Ljajić Nihad 1995 Student Entitetski 061/861-824
  Kordić Muamer 1993 Student Entitetski 062/476-523
  Parla Eldar 1992 Student Entitetski 061/683-145
  Omerhodžić Emir 1995 Student Entitetski 061/543-968
B
  Omerbegović Amel 1993 Student Entitetski 062/856-140
  Beganović Alen 1991 Student Entitetski 061/493-484
  Zukić Anis 1985 SSS Savezni 061/700-794
  Ljuca Haris  1989  Student Entitetski 063/009-939
  Trklja Edis 1994 SSS Entitetski 061/357-065
  Avdić Haris 1996 SSS Entitetski 062/945-385
  Žgalj Adnan 1991 Student Entitetski 062/295-319
  Grošić Sadik 1996 Student Entitetski 061/073-583

Odgovori