A LISTA


 

Sarajkić Semir

Sarajkić Semir

Rang: Savezni

Godište: 1987 Kontakt: 062/330-926 Stručna Sprema: VSS

Deljković Benjamin

Deljković Benjamin

Rang: Savezni

Godište: 1991 Kontakt: 061/303-562 Stručna Sprema: Student

Ćatibović Deni

Ćatibović Deni

RANG: SAVEZNI

Rang: Savezni Godište: 1991 Kontakt: 061/565-701 Stručna Sprema: VSS


B LISTA


Redžović Edin

Redžović Edin

Rang: Savezni

Godište: 1985 Kontakt: 061/566-171 Stručna Sprema: VSS

Tičić Mirza

Tičić Mirza

Rang: Savezni

Godište: 1984 Kontakt: 061/837-885 Stručna Sprema: VSS

Ljuca Haris

Ljuca Haris

Rang: Savezni

Godište: 1989 Kontakt: 063/009-939 Stručna Sprema: Student

Trklja Edis

Trklja Edis

Rang: Savezni

Godište: 1994 Kontakt: 061/357-065 Stručna Sprema: VSS

Gluho Alen

Gluho Alen

RANG: SAVEZNI

Rang: Savezni Godište: 1986 Kontakt: 063/575-274 Stručna Sprema: VSS