Obavještenje
U TOKU JE UPLATA ČLANARINE ZA 2018. GODINU NA RAČUN UDRUŽENJA: UniCredit Bank – 3389002208816207

BH Telecom Premijer liga BiH (suci)

PREMIJER LIGA BIH
A
  Peljto Irfan 1984 VSS Internacionalni 061/249-562
  Šehović Admir 1982 VSS Internacionalni 061/529-555
  Kaljanac Haris 1984 VSS Savezni 061/566-363
  Mulahasanović Adis 1981 VSS Savezni 062/555-402
B
  Baković Haris 1980 VSS Savezni 061/378-485
  Đozić Enes 1981 VSS Savezni 061/138-911
  Milić Đenan 1980 VSS Savezni 062/331-039
  Čaušević Moamer 1980 SSS Savezni 062/530-227
  Kadić Amir 1985 Student Savezni 061/311-620
FUTSAL
  Bajrović Alem 1978 VSS Internacionalni 061/350-258
  Pljevljak Jasenko 1976 SSS Savezni 061/552-933
  Omerbašić Amir 1972 SSS Savezni 061/352-311
  Berilo Almedin 1981 SSS Savezni 061/254-191
  Kečo Farik 1985 VSS Savezni 062/660-889
ŽENE
A
  Čelik Merima 1989 VSS Internacionalni 061/553-904
  Alispago Nejra 1997 Student Kantonalni 065 339 993
B
  Spahić Almira 1987 VSS Internacionalni 061/583-420
  Homarac Merima 1987 VSS Internacionalni 062/361-649
  Jusufović Aida 1988 Student Internacionalni 066/142-215

Odgovori