Ime i prezimeFunkcija
Hasanović SeadPredsjednik
Halilagić ErminČlan
Sarajkić SemirSekretar