Početak priprema

Sarajevski suci su počeli sa pripremama za drugi dio prvenstva, tako je prvi trening održan u dvorani hotela “Hills”.
Udruženje je našim sucima obezbijedilo terene sa umjetnom travom radi bolje pripreme za predstojeći dio sezone koji je pred njima.
Suci su pokazali zavidnu fizičku spremu što je dokaz da su trenirali i tokom pauze.
Našim sucima želimo da se što bolje pripreme za seminare i za proljetni dio prvenstva uz napomenu da su dužni imati 50% treninga da bi mogli pristupiti seminaru.