Budi Sudija!

Svi zainteresovani koji imaju želju da budu dio našeg Udruženja mogu se pridružiti Udruženju fudbalskih sudija i instruktora KS ukoliko se prijave na sljedeći seminar za nove suce. Svi zaintresovani se mogu prijaviti do 05.08.2019. godine na ufsiks.sarajevo@gmail.com ili lično na dan seminara. Predavanja počinju 05.08.2019. godine u 17:00h i održavati će se u prostorijama Udruženja u ulici Hamdije Kreševljakovića 7A. Predavanja iz Pravila nogometne igre će držati naši članovi, suci i instruktori suđenja.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

-Rodni list

-Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci

-Uvjerenje o školskoj spremi

-20 KM ( uplatiti na žiro račun Udruženja 3389002208816207 Unicredit Bank d.d), svrha uplate: članarina

Dodatne informacije na broj mobitela +387 61 249 562 i email ufsiks.sarajevo@gmail.com.

Svi mladi ljudi i sportisti su dobrodošli.