Seminar sudija Kantonalne i Omladinskih liga KS

U nedjelju 10. marta 2019. godine održati će se seminar za sudije Kantonalne i Omladinskih liga Kantona Sarajevo.

PLAN I PROGRAM SEMINARA
KANTONALNE I OMLADINSKE LIGE KANTONA SARAJEVO

Sarajevo; 10.03.2019. godine.

NEDJELJA, 10.03.2019. godine

Vrijeme Aktivnosti

07:30-08:00 Dolazak na stadion „Asim Ferhatović –Hase“

(Prijava i pesvlačenje)
08:15-09:30 Trčanje Yo-Yo testa (Level 16.4)

(Kantonalci i Omladinci po grupama) KTMP

09:45-11:00
Doručak za sve suce u restoranu „Popaj“

11:00-11:15 Dolazak na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja – FASTO i
pozdravno obraćanje članova KTMP i prozivka sudaca koji su prisutni na seminaru KTMP

11:15-12:00 UEFA/FIFA DVD – RAP-2 2018
OFSAJD i TIMSKI RAD
(Video materijal sa diskusijom sudaca i članova KTMP) KTMP
Enes Đozić/ Admir Šehović
12:00-12:05 Pauza

12:05-12:50 Video analiza utakmica Kantonalne lige
(Video materijal sa diskusijom sudaca i članova KTMP) KTMP
Irfan Peljto
12:50-13:35 UEFA/FIFA DVD – RAP-2 2018
DOGSO i SPA
(Video materijal sa diskusijom sudaca i članova KTMP) KTMP
Pilav Elmir

13:35-13:40 Pauza

13:40-14:20 TEST iz Pravila nogometne igre
(24 pitanja – potrebno 20 tačnih odgovora za uspješno položen test) KTMP
14:20-14:30 Saopštavanje rezultata /Završetak seminara
KTMP

Napomena:
1.Prisustvo na seminaru je obavezno za sve suce Kantonalne i Omladinske lige
2.Nogometne/fudbalske sudije obavezni su na seminar nositi crnu opremu „LEGEA“ , dok suci koji nemaju navedenu opremu trebaju doći u jednobojnim crnim majicama
3.Suci koji ne prilože/dostave validan ljekarski pregled neće moći pristupiti fizičkoj provjeri (yo-yo test)
4.Naglašavamo da dolazak svih sudaca bude u skladu sa navedenim planom seminara.