Uplata članarine za 2019. godinu

Podsjećamo sve članove UFSIKS da su obavezni platiti članarinu za 2019. godinu, sukladno Odluci UO o visini članarina, sa 3. redovne sjednice održane 02.12.2016. godine:

–          Međunarodni suci i instruktori :  300 KM

–          Premijer liga suci : 250 KM, instruktori : 150 KM,

–          Prva liga suci : 200 KM, instruktori : 120 KM,

–          Druga liga suci : 150 KM, instruktori : 80 KM,

–          Kantonalna liga suci : 100 KM, instruktori : 50 KM,

–          Omladinska liga suci : 50 KM, instruktori : 50 KM,

–          Futsal međunarodni : 150 KM, ostali : 100 KM,

–          Žene međunarodne : 200 KM, ostale : 100 KM,

–          Neraspoređeni suci i instruktori : 50 KM

Plaćanje se vrši isključivo na transakcijski račun Udruženja broj: 3389002208816207 kod Unicredit banke, a krajnji rok je 31.03.2019. godine.