Obavještenje

Obavještavaju se svi članovi Udruženja da je strogo zabranjeno suđenje prijateljskih utakmica i turnira bez konsultacija sa članovima Komisije za delegiranje UFSIKS. Svi suci koji ne postupe u skladu sa ovim upozorenjem snositi će sankcije.