Predavanje po preporukama UEFA

Elmir Pilav održat će važno predavanje na osnovu UEFA smjernica sa posljednjeg RAP (Refereeing asisstance programme) seminara kojem je u Sofiji prisustvovao kao međunarodni kontrolor suđenja. Predavanje sa najnovijim video materijalima će se održati 11.05.2018. godine u prostorijama Udruženja u 17,00 sati. Obavezan dolazak SVIH SUDACA.