Edukativni sastanak

Redovni edukativni sastanak održat će se 04.03.2018. godine u 17,00 sati u prostorijama Udruženja. Obavezan dolazak sudaca Druge, Kantonalne i omladinske lige. Također, obavještavamo suce pripravnike da su njihovi podaci postavljeni na stranicu u rubriku Omladinska liga suci, pa molimo iste da još jedanput provjere da li je sve isparavno upisano.