Tematsko predavanje

Obavještavamo sve suce da je sljedeće tematsko predavanje 22.09.2017. godine u 17,00 sati u prostorijama Udruženja u ulici Hamdije Kreševljakovića 7A. Predavač će biti Rusmir Mrković, a govorit će o izmjenama i dopunama Pravila nogometne igre.