Seminar za nove suce

Obavještavamo sve zainteresovane mlade ljude, sportiste da nam se mogu pridružiti ukoliko se prijave na sljedeći seminar za nove suce. Prijava će se održati u novim prostorijama Udruženja u ulici Hamdije Kreševljakovića 7A i to 11.09.2017. godine u 18:00 sati. Kandidati mogu potrebnu dokumentaciju predati od 17,30 sati:

Dokumentacija:

-Rodni list

-Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci

-Uvjerenje o školskoj spremi

-20 KM

-Obrazac 1 (preuzeti u rubrici “budi sudija”)

-Obrazac 2 (preuzeti u rubrici “budi sudija”)