Dodatno testiranje

Obavještavamo suce seniorske i omladinskih liga Kantona Sarajevo koji nisu pristupili nedeljnom seminaru da će za to imati priliku sutra 29.08.2017. godine u 18,00 sati u sklopu redovnog treninga na atletskom poligonu na Koševu.