Tematsko predavanje

Obavjestavamo sve suce da je tematsko predavanje 11.08.2017. godine u Centru za djecu i omladinu “Novo Sarajevo” sa pocetkom u 17:00 sati. Predavac je predsjednik KTMP Pilav Elmir, a tema “Igranje rukom”.