Važna obavještenja

UO UFSIKS je na VII sjednici donio jednu od najvažnijih odluka u 20 godina postojanja Udruženja. Naime, članovi UO i prisutni članovi Udruženja skupa su izvršili obilazak poslovnog prostora od 36 m2 na Skenderiji u ulici Hamdije Kreševljakovića i konstatovali da isti u potpunosti lokacijski i funkcionalno zadovoljava potrebe UFSIKS i jednoglasno donijeli odluku da se ovlasti predsjednik UO UFSIKS da zastupa Udruženje u pregovorima sa prodavcem po pitanju dinamike plaćanja.

Predsjednik Hasanbegović je predložio da se bez obzira na član 37. Statuta Udruženja o ovom prijedlogu UO izjasni i Skupština koju treba sazvati u narednom periodu i na taj način donijeti konačnu odluku o ovom pitanju i kupovini navedenog  prostora.

Podsjetimo, Udruženje je do sada svoje aktivnosti obavljalo u prostorijama koje su vlasništvo Općine Novo Sarajevo i za koje je uredno plaćalo troškove zakupnine i ostalih ugovornih obaveza kao što su paušalno plaćanje centralnog grijanja, koje je isključeno, održavanje stubišta i td. Ovom Odlukom UO budućim generacijama sudaca ostavlja vlastite prostorije i tako trajno stavlja tačku na stalna pitanja i strahovanja o sjedištu Udruženja i ulaganju sredstava članarine i donacija u kapitlane projekte.

Pod tačkom razno na navedenoj sjednici  jednoglasno je donesena Odluka da se zbog neizvršavanja obaveza prema Udruženju, a na osnovu člana 12. Statuta iz članstva isključe sljedeća lica:

 1. Čomor Adela (neplaćena članarina i kršenje etičkog kodeksa zbog kojeg je predata na disciplinsko postupanje – uzimanje doping sredstava),
 2. Nikšić Haris (neplaćena članarina)
 3. Muslić Alem (neplaćena članarina)
 4. Šećović Kenan (neplaćena članarina)
 5. Lalić Edin (neplaćena članarina)
 6. Peljto Adil (neplaćena članarina)
 7. Memić Mugdim (neplaćena članarina)
 8. Husaković Aron (neplaćena članarina)

Isti su obavezni razdužiti eventualno ranije zaduženu opremu UFSIKS.

Također, svoju redovnu sjednicu održala je i Komisija za talent i mentor program, sa koje izdvajamo najvažnije zaključke:

I KTMP u saradnji sa Komisijom za delegiranje je dala prijedlog liste sudaca (“A” i “B” liste) Kantonalne lige za sezonu 2017/2018 kako slijedi:

 “A” lista:                                                                                                               

 1. Ašćerija Alija        
 2. Efendić Amin      
 3. Fazlagić Ermin 
 4. Hanifić Asmir                                               
 5. Heljić Senad 
 6. Lepir Nedim             
 7. Zeba Admir              
 8. Zeba Senahid                           
 9. Kukić Kenan                                                     
 10. Jamaković Denijal             
 11. Heljić Amir                          
 12. Prolić Faris                         
 13. Hamidović Anes 
 14. Omerhodžić Emir 
 15. Karović Alden              
 16. Tanjo Emsela

“B lista:    

 1. Hadžiomerović Zulfo
 2. Karkelja Edvin
 3. Krupalija Emsel
 4. Ćatić Aldin
 5. Vranjkovina Emir
 6. Handžar Armin
 7. Halilović Adis
 8. Nikolić Mirza
 9. Pločo Šefik
 10. Trakić Edvin
 11. Hadžović Eldar
 12. Duranović Aldin
 13. Hajdarpašić Ema
 14. Mirvić Elma
 15. Omerbašić Ajla

Navedena lista sudaca je prijedlog te kao takav može biti izmjenjen ako se ustanovi da pojedini suci nisu ispunjavali i ostale obaveze koje je Udruženje pred njih postavilo (prisutnost na treninzima, prisutnost na testnim normama, neuplaćena članarina itd).

II Neformalno Kantobnalna liga bi trebala početi u prvoj sedmici u septembru 2017. godine. Imajući u vidu navedeno KTMP je donijela zaključak da seminar za suce KL i OL bude dana 26.08.2017. godine   (subota). Edukacija bi se trebala održati u Centru za djecu i omladinu “Grbavica”, dok bi provjeru fizičke spreme trebali obaviti na Atletskom poligonu “Koševo”. Suci će trčati FIFA fitness test (15/22 sec). Suci su dužni donijeti ljekarsko uvjerenje jer bez istog neće moći pristupiti trčanju.

 III Seminar za nove suce organizovat će se u  septembru 2017. godine (nepotvrđeni datum 18.09.2017. godine). Seminar za nove suce će biti održan u toku jedne radne sedmice (ponedjeljak, srijeda i petak), a lista predavača će biti određena ne nekom od narednih sastanaka Komisije.

 IV 25.07.2017. godine zvanično su počeli treninzi za suce KL i OL. Do sada je urađeno 4 treninga i odaziv kantonalnih sudaca je zadovoljavajući, izuzev par pojedinaca koji se nisu pojavljivali (Kukić, Ćatić, Handžar). Zabrinjavajući je i slab odaziv sudaca omladinskih liga.

Izvršeno je testiranje sudaca Druge lige i sa zadovoljstvom možemo reći da su svi položili Fifa fitness test. Što se tiće djevojaka koje su pristupile testiranju samo Merima Homarac nije uspjela istrčati.

KTMP je donijela zaključak da se od 11.08.2017. godine krene sa plenarnim sastancima za ovu sezonu, dok bi drugi plenarni sastanak bio po ustaljenom sistemu za 15 dana ( 25.08.2017. godine).

Predavanje na dan 11.08.2017. godine će održati predsjednik KTMP Elmir Pilav na temu “Igranje rukom”, dok će predavanje 25.08.2017. godine održati Rusmir Mrković a tema će naknadno biti određena.