O listama Druge lige na Odbroru za hitnost

Odbor za hitnost FSKS na svojoj sjednici održanoj 24.07.2017. godine usvojio je sljedeće liste delegata i sudaca Druge lige FBiH Centar:

ODBOR ZA HITNOST – 24. 07. 2017.