Posljednje upozorenje

Upozoravaju se suci koji nemaju dovoljan broj treninga, da ukoliko nastave sa tom negativnom praksom snosit će odgovornost u vidu nedelegiranja na ligama na kojima sude. KTMP u saradnji sa UO namjerava suce sa sljedećeg spiska, ukoliko ne intenziviraju rad na treninzima, kazniti tako što će njihovim komesarima dostaviti prijedlog i traženje da se isti ne delegiraju zbog neizvršavanja obaveza prema matičnom Udruženju.

 1. Baković Haris
 2. Šesto Edis
 3. Zahiragić Emir
 4. Deljković Benjamin
 5. Merdanović Adnan
 6. Čomor Adela
 7. Spahić Almira
 8. Mirvić Elma
 9. Omerbašić Ajla
 10. Tanjo Emsela
 11. Alić Ajdin
 12. Hanifić Asmir
 13. Muslić Alem
 14. Ćatić Aldin
 15. Krupalija Emsel
 16. Peljto Adil
 17. Šećović Kenan
 18. Grošić Sadik
 19. Hadžiomerović Zulfo
 20. Karkelja Ervin
 21. Homarac Merima

Ovim putem Komisija želi pohvaliti rad Denija Ćatibovića i Alena Beganovića koji su ostvarili svih 12 treninga u martu i dosadašnjem dijelu aprila.