Seminar za Kantonalnu i omladinske lige

seminar

Obavještavamo suce Kantonalne i omladinskih liga da će KTMP za njih organizovati seminar i to u nedjelju 19.03.2017. godine, a o detaljima u nastavku:

Program seminara Kanton i omladinci mart 2017.

Saznajte više o našim aktivnostima...