Ljekarski pregled

Obavještavamo suce seniorske i omladinskih liga Kantona Sarajevo da su ljekarski pregled dužni uraditi u skladu sa odredbama sljedećeg dokumenta:

LJEKARSKI PREGLED MIMO-MEDICAl KL i OL