Obavještenje
U TOKU JE UPLATA ČLANARINE ZA 2018. GODINU NA RAČUN UDRUŽENJA: UniCredit Bank – 3389002208816207